W parku Kępa Potocka MPRI próbowało sprzedać działkę z dawną bazą ogrodniczą. Gdy to się nie powiodło, to samo zbudowało biurowce łamiąc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Plan na obszarze działki wyznaczał jako podstawową funkcję zieleń parkową, z dopuszczeniem urządzeń sportowych niekubaturowych. MPRI zamiast włączyć działkę w obszar zieleni parkowej – tak jak przewiduje to plan miejscowy – zbudowało na niej 2-3 kondygnacyjne biurowce. Część biur zajęło MPRI, przenosząc tu swoją siedzibę, część została zaś przeznaczona pod wynajem komercyjny.

Biurowców nie można podciągnąć w żaden sposób pod wyznaczone w planie funkcje. Ponadto biurowce powstały mimo, że działka nie miała formalnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, rozwiązanie miejsc parkingowych jest niezgodne z planem, a inwestycja stanęła w klinie napowietrzającym! O naruszeniu prawa przez MPRI informowało Zielone Mazowsze oraz Gazeta Wyborcza. Mimo poważnych zarzutów, sprawa przeszła jednak bez większego echa.

MJN skierowuje sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego PINB

< Powrót do strony głównej


Źródła

< Powrót do strony głównej