Palmiarnię na przedłużeniu ulicy Rakowieckie (obecnie ul. Biały Kamień 4) wybudowano według projektu Leona Danielewicza w 1929 roku. Inwestorem był Zakład Hodowli Roślin, z którego wywodziło się Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, przemianowane w 2015 roku na Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Obiekt przetrwał zniszczenia wojenne i pełnił swoją funkcją przez kolejne 60 lat.

W latach 2000, pod pretekstem ratowania 80-letnich palm i fikusów, które przestały się mieścić w równie wiekowym budynku, MPRI zdecydowało o jego “gruntownej modernizacji”. W rzeczywistości palmiarnię całkowicie rozebrano i postawiono na jej miejscu nowoczesną bryłę w niczym nie przypominającej zabytku. Wszystko za zgodą ówczesnego konserwatora.

Jakby tego było mało, tłumacząc się “gigantycznymi kosztami” utrzymania palmiarni, całą jej powierzchnię wynajęto na cele gastronomicznej sieci Izumi Sushi. W ten sposób zabytkowe rośliny nie są już dostępne dla wszystkich Warszawiaków. Oglądać je mogą tylko klienci restauracji.

< Powrót do strony głównej


Źródła
  1. Życie Warszawy, “Stuletnie palmy za jeden obiad”, artykuł z 01 października 2009
  2. UM Warszawa, “Warszawska palmiarnia ponownie otwarta”
  3. MPRI “Inwestycje zrealizowane - Palmiarnia”
  4. MPRI “90 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie”

< Powrót do strony głównej