Jedną z nieruchomości na terenie parków, które nadal pozostają w gestii MPRI, jest działka na Polu Mokotowskim przy ul. Rostafińskich 4. Na działce mieszczą się jednopiętrowe baraki biurowe. Od 2006 roku roku mówi się o likwidacji budynków.

Plany te znalazły odzwierciedlenie w zapisach uchwalonego w 2009 roku planu miejscowego. W planie zapisano wprost „Zakazuje się adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków przy ul. Rostafińskich oraz ustala się ich docelową likwidację i zagospodarowanie terenu jako teren zieleni urządzonej”.

Mimo to MPRI próbuje sprzedaż działkę w prywatne ręce. Kawałek Pola Mokotowskiego o powierzchni 8,2 tys. m kw. można kupić za 9,2 mln zł.

< Powrót do strony głównejŹródła
  1. Życie Warszawy, „Miasto uporządkuje Pola Mokotowskie”, artykuł z 30 sierpnia 2006
  2. MPZP dla obszaru Pola Mokotowskiego, tekst
  3. MPZP dla obszaru Pola Mokotowskiego, rysunek
  4. Rzeczpospolita, Komunikat o ofercie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rostafińskich 4
  5. MPRI, budynek biurowy - Rostafińskich 4

< Powrót do strony głównej